Arrangementer - Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Arrangementer

Arrangementer i Kegnæs Kirke

Tirsdag den 4. december kl. 20.00
Adventskoncert med Danebodkoret i Kegnæs
Kirke
Koret synger adventstiden ind under ledelse
af Katrine Thygesen. Og som det er tradition
byder menighedsrådet på glögg og klejner
efter koncerten.
Dåbsjubilæum v. Hellig 3 Konger

Søndag den 6. januar 2019
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, som er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2019, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.
Vi fejrer at de tre vise mænd, Casper, Melchior
og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i
Betlehem. Og der er helt sikkert en gave til
de unge jubilarer.

Arrangementer i Lysabild Kirke:

Lørdag den 1. december kl. 16.00
Koncert med Chrysostomoskvartetten.
Kvartetten blev dannet i 1980 og medlemmerne
er i dag:
1. violin: Holger Stig Holmgren
2. Violin: Claus Tscherning Petersen
Bratsch: Benjamin Øllgaard
Cello: Ole Granlie
De spiller to kvartetter fra det wienerklassiske
repertoire: Joseph Haydn – Opus 20 nr. 4 i
D-dur og Franz Schubert opus 125 nr. 1 i
Es-dur.
Gratis adgang.
Der skal i 1780’ernes Wien have eksisteret
en strygekvartet med komponisten Joseph
Haydn på 1. violin, komponisten Karl Ditters
von Dittersdorf på 2. violin, Wolfgang
Amadeus Chrysostomos Mozart på bratsch
og den bøhmiske komponist Jan Krtitel
Vanhal på cello. De har naturligvis spillet
egne kompositioner. Dér ville man gerne have
været en flue på væggen.
Mandag den 3. december kl. 19.00
Julegospel. Dørene åbnes kl. 18.00 for salg
af billetter og prisen er 50,- Kr. Børn under
konfirmationsalderen kommer gratis ind.
Søndag den 9. december kl. 14.00
De 9 Læsninger. Sydalskoret medvirker under
ledelse af Sebastian Clasen.
Gudstjenesteformen med de ni tekstlæsninger
ledsaget af korsatser og salmer stammer i
sin nuværende form fra England, hvor den
under navnet ”The Festival of Nine Lessons
and Carols” har været juleforberedelse i
King’s College Chapel i universitetsbyen
Cambridge. Dér læses teksterne af lægfolk
begyndende med den yngste kordreng og
sluttende med universitets rektor. På samme
måde er det i Lysabild repræsentanter for
sognets foreninger, institutioner, spejdere og
konfirmandelever, der gennem de 9 læsninger
skildrer Guds frelseshistorie fra Skabelsen
frem til Kristus.

Tirsdag den 11. december kl. 14.00
Adventsandagt i samarbejde med Lysabild
Pensionistforening

Tirsdag den 18. december kl. 19.00
Sønderborg Musikskoles julekoncert
Otto Andersen med elever
Torsdag den 20. december kl. 11.00
Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil
i Lysabild Kirke.
Mandag den 31. december kl. 23.
Midnatsmesse
Kyndelmisse i Lysabild Kirke

Søndag den 3. februar kl. 19.00
Februar, kulde og korte dage. Når vinteren
synes lang, kold og mørk, da må vi tænde
lys og bære blus med glæde. Vi markerer
kyndelmisse med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over
kirkegården til kirken og deltager aktivt i
gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.
Kyndelmisse er en gammel midvinterfest..
Det var en helligdag indtil Struenses
helligdagsreform i 1770, hvor bl.a. også
Sankt Hans og Mikkelsdag forsvandt som
fridage. Men selv om kyndelmisse i over
200 år ikke har haft officiel status som
helligdag, så markerer vi det i Lysabild
Kirke med en liturgisk lysgudstjeneste, hvor
årets konfirmandelever er ansvarlige for
gudstjenestens syv læsninger.

Onsdag den 30. januar
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
”Ind i den blå”
En sangaften omkring Højskolesangbogen
sammen med organist Arnout Boersma
og sognepræst Hans Havelund. Den første
udgave af Højskolesangbogen udkom i 1894.
Siden er der kommet 18 udgaver.
2006-udgaven er solgt i mere end 400.000
eksemplarer og er således nok Danmarks
mest solgte bog. Der er nu nedsat et
redaktionsudvalg, som skal forberede den
19. udgave, som forventes at udkomme i
efteråret 2020.
Den 18. udgave er dog langt fra udtjent og
vi skal synge både nogle af de gamle, som
fortsat holder og nogle af de nyeste.

Torsdag den 28. februar kl. 19.00
i Sydalshallen
Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet,
Lysabild og Kegnæs Sogne i Sydalshallen med
historikeren Claus Bundgaard Christensen om
”Danskere i 1. Verdenskrig”.

 
Back to content | Back to main menu