Arrangementer - Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Arrangementer

Torsdag den 28. februar kl. 19.00
i Sydalshallen
Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet,
Lysabild og Kegnæs Sogne i Sydalshallen med
historikeren Claus Bundgaard Christensen om
”Danskere i 1. Verdenskrig”.

Onsdag den 20. marts
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
”Ind i den blå”
Vi fortsætter vores rundrejse i Højskolesangbogens
18. udgave. Faklen er denne
gang rakt videre til menighedsrådets tidligere
formand, Jens Bladt, der vælger sange og
fortæller, hvorfor de er vigtige at holde fast
ved. Vores organist Arnout Boersma sørger
igen for akkompagnementet.

Konfirmation i Lysabild Kirke Palmesøndag den 14. april kl. 10.00

Alina Boysen, Kegnæsvej 60, Skovby
Anna Sophia Foss, Nørregade 9, Lysabild
Cecilie Askgaard Kruse Jørgensen, Vibøgevej 11, Vibøge
Tatiana Liv Nielsen Reichwald, Midtkobbel 8, Kegnæs
Emma Falkenløve Simonsen, Kløvermarken 92 i Sønderborg
Karl Clausen, Vibæk Mølle 2, Lebølløkke
Mark Nygaard Dethlefsen, Gammelhave 2, Lysabild
Tobias Hansen, Lille Mommarkvej 27, Sarup
Lucas Borggård Huess, Gammelhave 15, Lysabild
Theis Roued Iwersen, Skovbyvej 70, Skovby
Casper Mogensen, Vesterkobbel 11, Kegnæs
Rasmus Ladegaard Møller, Vindrosen 11, Skovby
Mathias Møller Nørskov, Gammelhave 28, Lysabild

Konfirmation i Kegnæs Kirke Lørdag den 13. april kl. 10.00

Johan Schmidt Hansen, Nørre Landevej 31, Kegnæs

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Søndag den 10. marts 2019
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at
hjælpe de fattigste af de fattige i verden og
styrke deres muligheder for at få et værdigt
liv. Hjælpen ydes gennem katastrofehjælp,
udviklingsarbejde og ved at være talerør for
verdens nødlidende.
Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne
i Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore
indsamlere, når de banker på din dør.
På Kegnæs mødes indsamlerne kl. 10.00 i
Forpagterboligen, hvor ruterne bliver fordelt.
Indsamlingsleder på Kegnæs: Bente Kirkegård
Petersen, tlf. 7440 5428

I Lysabild mødes indsamlerne kl.
10.00 i Præstegården, hvor ruter og
indsamlingsbøsser deles ud.
Det er endnu ikke afgjort, hvem der vil stå
som indsamlingsleder, men sognepræst Hans
Havelund formidler gerne kontakten, tlf. 7440
5177 / 2164 6120.
Gør din klode en tjeneste og gå for klimaet

Danmark har oplevet lidt af en klimavækkelse
i løbet af det seneste år. Rigtig mange
danskere har for alvor fået øjnene op
for klimaforandringernes ødelæggende
konsekvenser og er begyndt at ændre deres
vaner for at mindske deres CO2-aftryk.
Verdens fattigste lande har været udfordret af
klimaforandringerne i flere år… Bl.a. Nepal xx.
”Vi har kurs mod en klimakatastrofe.
Klimaforandringerne betyder allerede nu, at
fattige mennesker må forlade deres hjem, og
mange lande vil blive fastholdt i fattigdom, hvis
vi ikke tager klimatilpasning alvorligt,” siger
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Hvis du vil slå et ekstra slag for klimaet, kan
du stadig nå at melde dig til Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling, som
finder sted søndag den 10. marts. Pengene
går til de mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
Verdens vigtigste sag
Klimatilpasning betyder kort sagt, at man
gør verden klar til et klima i forandring. Det
er især nødvendigt i verdens fattigste lande,
som ikke er nær så godt klædt på, som man
er i Danmark. Her mangler man diger og
dæmninger til at forhindre oversvømmelser,
og man mangler mad og drikke i tørketider.
I Nepal mærker den fattige del af befolkningen,
hvordan voldsomme oversvømmelse
ødelægger rismarkerne. Derfor hjælper
Folkekirkens Nødhjælp med at omlægge
landbruget til afgrøder, der er mere resistente
overfor ekstreme vejrforhold. Vi anlægger
også fiskesøer, som sikrer at nepaleserne
har adgang til mad året rundt – også når
oversvømmelserne rammer.
”Allerede i dag påvirkes millioner af
mennesker af tørke og oversvømmelser. Hvis
udviklingslandene ikke får hurtig og markant
hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne,
risikerer vi, at sultkatastrofer, konflikter
og øget migration vil rydde dagsordenen.
Men heldigvis kender vi allerede mange af
løsningerne på klimaudfordringerne,” tilføjer
Birgitte Qvist-Sørensen.

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag den 18. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00.
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid,
et kærlighedsmåltid, som gik forud for
takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især
Lysabild Kegnæs Pastorat
medbringer vores bidrag til et fælles bord og
vi spiser sammen, inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange
vil komme og deltage fra begge sogne.
Torbjørn Olsen: Alterbillede i Haldarsvík Kirke på Færøerne (1996)

Langfredag den 19. april
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med
salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som
det bliver fortalt i Johannesevangeliet.

Påskemorgen den 21. april
Fromesse på Kegnæs kl. 09.30
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00.
Det er en fest- og musikgudstjeneste.
Vi har gennem 10 år opført solokantater
i forbindelse med Påskegudstjenesten
i Lysabild – altså kirkemusik for en
vokalsolist akkompagneret af et lille
instrumentalensemble.
Den danske komponist Dieterich Buxtehude,
der i næsten 40 år var ansat som organist
ved Marienkirche i Hansestaden Lübeck,
var berømmet over hele Nordeuropa for
sit virtuose orgelspil. Og dertil var han en
flittig komponist. Foruden kirkekantater og
orgelmusik komponerede han kammermusik
til brug ved gudstjenesterne i Marienkirche.
I byens arkiver kan man læse, at de tre
stadsmusikanter Hans Iwe, Johann Philip
Roth og Daniel Grecke ofte blev honoreret
for at spille i kirken. Buxtehude udgav ikke
mange af sine værker selv. Men de blev sendt
til komponistkolleger i Europa. I særdeleshed
til vennen Gustav Düben, der var kapelmester
ved hoffet i Stockholm. Og det er netop i
Dübensamlingen, at man har fundet denne
Sonate i F-dur for 2 violiner, viola da gamba
og cembalo (BuxWV 269), som vi vil spille
ved dette års påskegudstjeneste.
Marienkirche årstal ukendt, men det er før 2. Verdenskrig

2. Påskedag den 22. april
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker.
I Lysabild bliver det kl. 09.30 og på Kegnæs
kl. 11.00.
I 1969 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
palmesøndag den 30. marts 10 drenge og 5
piger.
I Lysabild blev samme dag 9 drenge og 15
piger konfirmeret af pastor Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det
kan lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

 
Back to content | Back to main menu