Arrangementer - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Arrangementer

Konfirmander i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 25. marts 2018

Vicky Hoeg Albertsen Nypølsgade 8, Nypøl
Liv Kastrup Kegnæsvej 10A, Lille Mommark
Caroline Ketelsen Nedervej 2, Skovby
Lillifee Brosowsky Thomas, Kegnæsevej 33, Skovby
Mia Vomb Iversen Lysabildgade 91
Mette Vomb Iversen Lysabildgade 91
Pelle Sylvester Andersen Lysabildgade 63
Frederik Lüthje Damm Lysabildgade 97
Mathias Ferdinand Elneff Kegnæsvej 2, Mommark
Anton Gundersen Kegnæsvej 55
Alexander Rosenager Láadal, Gammelhave 5, Lysabild
Mikkel Weber Larsen Gammelhave 32
Max Victor Møller Nielsen, Lysabildgade 48
Kristoffer Schroll Kobbertoft 10, Vibøge
Danny Giessing Skovmand, Lillehave 45
Martin Spornberger Gammelhave 13
Mikkel Klinge Vandkær Thomsen, Gammelhave 60
Kasper Skovmand Wolff Engmosen 3

Lysabild Kegnæs Pastorat
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Søndag den 11. marts 2018
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at
hjælpe de fattigste af de fattige i verden og
styrke deres muligheder for at få et værdigt
liv. Hjælpen ydes gennem katastrofehjælp,
udviklingsarbejde og ved at være talerør for
verdens nødlidende.
Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne
i Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore
indsamlere, når de banker på din dør.
På Kegnæs mødes indsamlerne til gudstjeneste
kl. 09.30 og derefter bliver ruterne fordelt i
Forpagterboligen.

Indsamlingsleder på Kegnæs:
Bente Kirkegård Petersen, tlf. 7440 5428
I Lysabild mødes indsamlerne
kl. 10.00 i Præstegården, hvor ruter og
indsamlingsbøsser deles ud.
Indsamlingsleder i Lysabild:
Leif Damgaard Nielsen, tlf. 7440 4545
Menighedsrådsmøder i Lysabild

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i
Lysabild Præstegård kl. 19.00
Onsdag den 21. marts
Onsdag den 18. april
Onsdag den 16. maj
Onsdag den 20. juni

Menighedsrådsmøder på Kegnæs
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde
i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl. 19.30
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 19. april
Torsdag den 24. maj
Torsdag den 28. juni

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag den 29. marts
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid,
et kærlighedsmåltid, som gik forud for
takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især
medbringer vores bidrag til et fælles bord og
vi spiser sammen inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange
vil komme og deltage fra begge sogne.

Langfredag den 30. marts
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med
salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som
det bliver fortalt i Matthæusevangeliet.

 
Back to content | Back to main menu