Arrangementer - Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Arrangementer

Søndag den 15. november kl. 19.00.
Hubertusmesse, Kegnæs Kirke
Jagthornsblæserne fra Gråsten

Onsdag den 15. november kl. 19.00.
Jagthornsblæserne fra Gråsten Jagtforening
medvirker.

Tirsdag den 5. december kl. 14.00
i Lysabild Kirke
Adventsandagt for Lysabild Pensionistforening

Tirsdag den 5. december kl. 17.30
i Lysabild Kirke
Adventsandagt for KFUM-spejderne
Lysabild Kegnæs Pastorat

Tirsdag den 5. december kl. 20.00 
i Kegnæs Kirke
Danebodkoret synger julen ind den.
Efterfølgend serverer menighedsrådet gløgg og kleiner i våbenhuset


Søndag den 10. december kl. 19.00
De 9 læsninger i Lysabild Kirke.
Gudstjenesteformen med de ni tekstlæsninger
ledsaget af korsatser og salmer stammer i
sin nuværende form fra England, hvor den
under navnet ”The Festival of Nine Lessons
and Carols” har været juleforberedelse i
King’s College Chapel i universitetsbyen
Cambridge. Dér læses teksterne af lægfolk
begyndende med den yngste kordreng og
sluttende med universitets rektor. På samme
måde er det i Lysabild repræsentanter for
sognets foreninger, institutioner, spejdere
og konfirmandelever, der gennem de 9
læsninger skildrer Guds frelseshistorie fra
Skabelsen frem til Kristus.
Sydalskoret medvirker
under ledelse af Karsten Munk.
Præsten og salmedigteren Lisbeth Smedegaard
Andersen udgav i 2014 sammen med
komponisten Peter Lindhardt Toft og
billedkunstneren Hanne Skyum ”Hjertelyd i mørket” – en samling
på 12 nye salmer skrevet ind i traditionerne
omkring De ni Læsninger.

Denne salme hører til den 5. læsning:

1. 
Alt er endnu det samme her
med tårer og sorg og klage
den ubekymrede hverdagsdrøm
om evighedsperlen i tidernes strøm
- den vender aldrig tilbage.
2. 
Ånden blæser hvorhen den vil
dens veje trodser fornuften
en helt almindelig dag i marts
hvor solvinden antænder strandsand og
kvarts da glimter vinger i luften.
3. 
Gud har slet ikke glemt vor sorg
- gør aldrig en sjæl til skamme
han sender Kristus med livets ord
og Ånden skal tænde hvor hjerterne tror
for ham sin lysende flamme.
4. 
Alt er nyt og forandret her
for os der er små og svage
for Kristus selv er vor hverdagsdrøm
er evighedshåbet i tidernes strøm
- vi lever i nådens dage.

Torsdag den 14. december kl. 19.00
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild
Kirke torsdag den 14. december kl. 19.00.
Onsdag den 20. december kl. 11.00
Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil
i Lysabild Kirke.
Gentile de Fabriano 1423

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke
Søndag den 31. december kl. 23.00.
Vi afrunder det gamle kalenderår med
en gudstjeneste og slutter med at ønske
hinanden godt nytår med et glas champagne
i våbenhuset, men vi venter på at tårnuret
skal falde i slag ved midnat og forkynde, at
det nye år er begyndt på Als
Lysabild Kegnæs Pastorat
Dåbsjubilæum

Søndag den 7. januar 2018
Kl. 09.30 på Kegnæs
Kl. 11.00 i Lysabild
Vi inviterer alle børn, sm er døbt i sognets
kirke og som fylder seks år i 2018, sammen
med deres forældre, bedsteforældre, faddere/
dåbsvidner og eventuelle søskende til en
musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde.
Vi fejrer at de tre vise mænd, Casper, Melchior
og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i
Betlehem. Og der er helt sikkert en gave til de
unge jubilarer.

Kyndelmisse i Lysabild Kirke
Fredag den 2. februar kl. 19.00
Februar, kulde og korte dage. Når vinteren
synes lang, kold og mørk, da må vi tænde
lys og bære blus med glæde. Vi markerer
kyndelmisse med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over
kirkegården til kirken og deltager aktivt i
gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.
Kyndelmisse er en gammel midvinterfest. I
det gamle bondesamfund blev dagen regnet
for årets koldeste og en tommelfingerregel
var, at man helst skulle have halvdelen af
vinterfoderet til dyrene i behold, da man
gerne skulle helt frem til maj, før der var
noget nyt at spise fra naturens eget forråd og
dyrene kunne komme på græs.
Kyndelmisse var vinterens vendepunkt, så
her gjorde man status og tog varsler af vejret.
Hvis vinden var i nord kunne kulden vare ved
til påske. Omvendt mente man at Kjørmes tø
var godt som 100 læs hø. Ordet Kyndelmisse
eller det ældre Kermesse (kertemesse)
er en fordanskning af det latinske Missa
candelarum, lysenes fest. Det var en helligdag
indtil Struenses helligdagsreform i 1770, hvor
også Sankt Hans forsvandt som fridag.
Men selv om kyndelmisse i over 200 år ikke har
haft officiel status som helligdag, så markerer
vi det i Lysabild Kirke med en liturgisk
lysgudstjeneste, hvor årets konfirmandelever
er ansvarlige for gudstjenestens syv
læsninger. 
Back to content | Back to main menu