Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Torsdag den 28. februar
kl. 19.00

i Sydalshallen
Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet,
Lysabild og Kegnæs Sogne i Sydalshallen med historikeren Claus Bundgaard Christensen om
”Danskere i 1. Verdenskrig”.
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Søndag den 10. marts 2019
Folkekirkens Nødhjælp har til formål at
hjælpe de fattigste af de fattige i verden og
styrke deres muligheder for at få et værdigt
liv. Hjælpen ydes gennem katastrofehjælp,
udviklingsarbejde og ved at være talerør for
verdens nødlidende.
Påskens
gudstjenester

Skærtorsdag den 18. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00.
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00.
 
Back to content | Back to main menu