Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:


Onsdag den 4. december kl. 20.00
Adventskoncert med Sydalskoret i Kegnæs Kirke
Koret synger adventstiden ind under ledelse af Sebastian Clasen. Og som det er tradition byder menighedsrådet på glögg og klejner efter koncerten.

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30
I anledning af markeringen af genforeningen i 1920 har vi en foredragsaften fælles for begge sogne i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård. Vi får besøg af kirkehistoriker og pastor emeritus Christian de Fine Licht, der vil fortælle om
hvilke konsekvenser
genforeningen fik for det kirkelige liv både nord og syd for den nye grænse.

Mandag den 9. december kl. 19.30,
Lysabild kirke
Julegospel. Dørene åbnes kl. 18.00 for salg af billetter og prisen er 50,- Kr.
Børn under konfirmationsalderen kommer gratis ind.

Søndag den 8. december kl. 14.00

De 9 Læsninger. Sydalskoret medvirker under ledelse af Sebastian Clasen.
Gudstjenesteformen med de ni tekstlæsninger ledsaget af korsatser og salmer stammer i sin nuværende form fra England, hvor den under navnet ”The Festival of Nine Lessons and Carols” har været juleforberedelse i King’s College Chapel i universitetsbyen Cambridge. Dér læses teksterne af lægfolk begyndende med den yngste kordreng og sluttende med universitets rektor. På samme måde er det i Lysabild repræsentanter for sognets foreninger, institutioner, spejdere og konfirmandelever, der gennem de 9 læsninger skildrer Guds frelseshistorie fra Skabelsen frem til Kristus.

 
Back to content | Back to main menu