Kegnæs Kirkegård

Kirkegård

På kirkegården er der p.t. ca. 500 gravpladser i brug, men den er opmålt til væsentlig flere.

Der er ikke indrettet separat afdeling for urnegravsteder. Urnegravpladser ligger mellem kistegravpladserne. Det er et helt bevidst valg, da der ingen pladsproblemer er på kirkegården.

Der er mulighed for begravelse i fællesplæne.

Det er gratis for medlemmer af Folkekirken med tilknytning til Kegnæs Sogn at få en gravplads på kirkegården.

Hvis graveren skal vedligeholde et gravsted, betales efter kirkegårdsvedtægtens takster.

Mindesmærker

Der står flere mindesmærker på kirkegården:

Gravsten over to danske soldater:
Mads Christen Poulsen, underjæger, født i Lægind i Thisted Amt, død den 12. maj 1849 – 28 år gammel
Chr. Mathias Petersen født i København, død 19. maj 1849.
Gravsten over russisk krigsfange : Sergei Titschinski død 28. december 1917 i Sønderby.
Mindesten over overgendarm : H. Chr. Hansen fra Østerby. Født den 5. oktober 1893 i Vejstrup.
Død den 19 december1944 i Neuengamme Koncentrationslejr.
Mindesten for de i krigen 1914 – 1918 faldne mænd fra Kegnæs Sogn. 42 i alt.

Scroll to Top