Lysabild Kirke

Historie om kirken

Lysabild Kirke, som hedder Skt. Michaels Kirke, er en stor og gammel kirke, som kan føres tilbage til ca. 1100 tallet.

Navnet har den fået efter en helgen; men det ligger tilbage til den katolske tid. Den var i mange år valfartskirke, men blev senere afløst af Nordborg. Kirken har 500 siddepladser og er dermed blandt de 5 største landsbykirker i Danmark. Lysabild Kirke er den ældste på Als.

Det nordlige kapel (Helligblodskapellet) er bygget af en herremand som bod for et drab, han begik på en anden adelsmand, og straffen fik han pålagt af Paven. Det er bygget i 1400 tallet, og ca. samtidigt er tårnet bygget. Altertavlen er bygget af en snedkermester Hans Pedersen 1650, som viser Jesu nedtagning af korset.
Hele det sydlige sideskib er bygget i 1782, samtidig er et særligt mariealter blevet fjernet.
Tårnet er bygget i 1400 tallet i sengotisk stil, og der er 2 klokker med automatisk ringning.
Det er 80 alen højt og har som sådan virket som pejlemærke for skibe ude på havet.
Orglet er ikke stort, men et godt værk med 2 manualer og pedal samt 12 stemmer

Scroll to Top