Lysabild Sogn

Sognebeskrivelse

Sognet, som den gamle sognepræst Elbæk Nejsum så det
Tal pr. 1. januar 2022:
Indbyggere: 1439
Medlemmer af folkekirken: 1203

Sammenlignet med de øvrige sogne på Als, er Lysabild Sogn indtil nu blevet betragtet som en enhed, der er bæredygtig i sig selv. Sognepræsten er derfor ikke blevet pålagt fast bistandsforpligtelse andetsteds og er derfor fri for de ulemper, det måtte indebære.

Ligesom mange andre sogne har Lysabild Sogn ændret karakter fra at være et udpræget landsogn til at være et sogn, der er præget af parcelhuskvartererne. – Et generationsskifte er ved at slå igennem med en ændring af befolkningssammensætningen til følge. Lysabild er ikke i samme grad som tidligere ”et gammelt sogn”. Unge familier kommer til. Det går godt med børnetallet – og dåb i kirken. – Medvirkende grunde hertil kan være forholdsvis lave huspriser, landlige omgivelser, vuggestue, børnehave, fritidsordning og skole til og med 6. klasse. Hertil kommer et stort udbud af aktiviteter og foreninger for alle aldersgrupper.

I kirkelig henseende deler Lysabild vist skæbne med en del andre sogne på Als, at kirken skal være der, fordi man skal bruge den ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse – og man vil også gerne have ”mere kirke for pengene” så som kirkekoncerter og andre arrangementer, – men være menighed, – finde sin plads på kirkebænken om søndagen – det ligger det meget tungt med. – Her ligger en stor og krævende opgave for såvel præst som menighedsråd.

Gudstjenesterne:

Da jeg kom i 1994 oplyste menighedsrådet, at man plejede at have altergang en gang om måneden.
Det fik vi ændret til to gange om måneden, og sådan er det stadig. – I forhold til antallet af kirkegængere er antallet af nadvergæster beskedent.

I februar har vi lysmesse/kyndelmissegudstjeneste, hvor KFUM-Spejderne medvirker med fakler på kirkegården og lystænding mm. i kirken – Her plejer også kirkens børnekor at medvirke evt.
sammen med kor udefra, og hvem vi ellers kan få med.
Konfirmation holdes Palmesøndag. – Der er ét hold konfirmander. – Som regel er der også guldkonfirmation, hvor vi begynder med kaffebord i konfirmandstuen inden gudstjenesten.
I juni er vi begyndt med at holde en friluftsgudstjeneste i tilknytning til Lysabilds ”festuge”.

Ved høstgudstjenesten medvirker konfirmanderne. De går i procession med alt godt fra mark og have til salmen ”Nu går vi glad vor kirkegang”. På vej ned fra koret pynter de kirkebænkene med aks. – I de første år holdt jeg “åben præstegård” og kirkekaffe efter høstgudstjenesten, men manglende tilslutning gjorde det ikke muligt at fortsætte. – Det samme gælder de gange, hvor der ellers er blevet annonceret kirkekaffe.

På 1. søndag i advent medvirker konfirmanderne i lysoptog – en omformning af Luciatraditionen, hvor de går i procession ind i kirken med lys som ikke er tændt, fordi det ikke er os, der kommer med lyset, men lyset, der kommer til os. lndslaget fortsætter med vekselvirkning mellem læsninger og sang og lysene, der tændes efter sidste læsning, hvor Kristus siger: ”Jeg er verdens lys!”. Lysene sættes så i kirkebænkene til Luciamelodien men med en anden tekst.

Der holdes juleafslutning for skolen og børnehaven.
I december holdes der som regel en kirkekoncert ligesom der fordelt over året som regel holdes enkelte større koncerter / arrangementer.

Scroll to Top